ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal(ak)/honlap(ok) működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (inczecsilla.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: ELER-SOLUTIONS Kft.
A szolgáltató székhelye: 4029, Debrecen, Fényesudvar 9. 10/31
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: csilla@inczecsilla.hu
Cégjegyzékszáma: 09 09 026721
Adószáma:25134469209
Telefonszáma: +36304235648
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-122797/2017
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely szolgáltató: Tárhelypark Kft. (Cj.: 01-09-322570 – Adószám: 23289903-2-43, email: info@tarhelypark.hu, ÁSZF, honlap: tarhelypark.hu

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 • 2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • 2.2. A jelen Szabályzat 2015. augusztus 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók\Megrendelők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 • 2.3. Felhasználó\Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó\Megrendelő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 • 2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni.

A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

 • 3.1. A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, termékektől függően nem tartalmazzák / tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
 • 3.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat\Megrendelőket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. RENDELÉS MENETE

 • 4.1. Felhasználó\Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a webshop-ban.
 • 4.2. Felhasználó\Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek típusát és darabszámát megadja.
 • 4.3. Webshop-os vásárlás esetén Felhasználó\Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó\Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „megtekint” ikonra kattintva. Egyéb esetben a megrendelőlap kitöltésével jelzi a termék megvásárlásának szándékát.
 • 4.4. Webshop-os vásárlás esetén amennyiben Felhasználó\Megrendelő további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint Felhasználó\Megrendelő.
 • 4.5. Felhasználó\Megrendelő megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, amelyek a megrendelés típusai szerint a következők:
 • 4.5.1. Fizetési módok: Előre utalás, paypal
 • 4.5.2. Szállítási költség: mindig az adott termék leírásánál részletezettek szerint. A megrendelés során megadott postázási/kézbesítési címet Felhasználó/Megrendelő köteles ellenőrizni, mert a megrendelést visszaigazoló e-mailben feltüntetett vételár csak az első szállítási díjat tartalmazza. Amennyiben a Szolgáltató kézbesítője visszaküldi Szolgáltatónak a megrendelt terméket „Cím elégtelen”, „Ismeretlen”, ” Elköltözött”, „Nem vette át”, „Nem kereste” stb. jelzéssel, akkor a második (vagy későbbi) szállítást belföldi-, és külföldi szállítás esetén egyaránt, a megrendelést visszaigazoló e-mailben meghatározott ügyintézési díj, vagy a választott szállítási módhoz kapcsolódó szállítási díj (mely tartalmazza az újabb postaköltséget/szállítási díjat is) Szolgáltató részére történő befizetését követően tudja Szolgáltató ismételten teljesíteni. Amennyiben utánvétes terméket nem vesz át a Felhasználó\Megrendelő, úgy azt kizárólag előre utalásos kifizetést követően (tehát a termék teljes vételárának, és a szállítási díjnak kifizetését követően) szállítja le újból a Szolgáltató. Az első sikertelen kézbesítést követően 180 napig őrzi meg a visszakerült terméket a Szolgáltató, majd azt újból értékesíti a 180. napot követően. Ez idő alatt az újraküldési díj ellenében Szolgáltató megkísérli a termék újbóli kézbesítését, de amennyiben az is sikertelen lesz, úgy az őrzési időbe azt is beleszámítja a Szolgáltató. A fentieket Felhasználó\Megrendelő maradéktalanul elfogadja.
 • 4.6. Amennyiben a webshop-ban vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 • 4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Felhasználó\Megrendelő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik.
 • 4.8. Az adatok megadását követően Felhasználó\Megrendelő a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 • 4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó\Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
 • 4.10. Felhasználó\Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó\Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja\megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

 • 5.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 • 5.2. Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó\Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a Felhasználó\Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 • 5.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót\Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó\Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
 • 5.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval\Megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

6. ELÁLLÁS JOGA

 • 6.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó\Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat  a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó\Megrendelő 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
 • 6.2 Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó\Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • 6.3 A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.
 • 6.4 Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót\Megrendelőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
 • 6.5 Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót\Megrendelőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • 6.6 A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
  • a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  • c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  • g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  • h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  • j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  • k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  • l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 • 6.7 Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó\Megrendelő részére, beleértve a szállítási díjat is.
 • 6.8 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó\Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót\Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • 6.9 Felhasználó\Megrendelő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 • 6.10 Felhasználó\Megrendelő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
 • 6.11 A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 • 6.12 Felhasználó\Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
 • 6.13 A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó\Megrendelő bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • 6.14 Amennyiben Felhasználó\Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével – 1-es melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó\Megrendelő Szolgáltató részére.
 • 6.15 Felhasználónak\Megrendelőnek kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót\Megrendelőt terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó\Megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
 • 6.16 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043.
 • 6.17 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF
 • 6.18 Felhasználó\Megrendelő egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 • 6.19 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

 • 7.1. Szolgáltató a kötelező jótállás alá tartozó termékekre egy év jótállást vállal. A kötelező jótállás alá nem eső termékek esetén a Szolgáltató a gyártó által esetlegesen vállalt időtartamra és feltételek mellett vállal jótállást. Utóbbiak konkrét feltételeiről a Szolgáltató a Megrendelő kérésére részletes tájékoztatást ad.
 • 7.2. A vásárlástól számított hat hónapon belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Felhasználónak\Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Megrendelő számára felismerhetőek voltak.
 • 7.3. Szavatossági jog érvényesítésére a Megrendelő a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Megrendelő az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.
 • 7.4. A jótállási, ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás, ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Megrendelő tudomására jutnak, Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.
 • 7.5. A jótállás, ill. szavatosság érvényesítéséhez a Megrendelő köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát, illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a Megrendelő elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás, illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási, ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel. A fentieken  túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.
 • 7.6. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Kellékszavatosság

 • 7.7. Milyen esetben élhet Felhasználó\Megrendelő a kellékszavatossági jogával? Felhasználó\Megrendelő weboldalt/honlapot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 • 7.8. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót\Megrendelő a kellékszavatossági igénye alapján? Felhasználó\Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó\Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó\Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó\Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 • 7.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó\Megrendelő kellékszavatossági igényét? Felhasználó\Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 • 7.10. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Felhasználó\Megrendelő a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • 7.11. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó\Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalt/honlapot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó\Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó\Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 • 7.12. Milyen esetben élhet Felhasználó\Megrendelő a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó\Megrendelő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • 7.13. Milyen jogok illetik meg Felhasználót\Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Felhasználó\Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 • 7.14. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • 7.15. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó\Megrendelő termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Felhasználó\Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 • 7.16. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak\Megrendelőnek kell bizonyítania.
 • 7.17. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

 • 7.18. Milyen esetben élhet Felhasználó\Megrendelő a kellékszavatossági jogával? Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a weboldalt/honlapot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
 • 7.19. Felhasználót\Megrendelőt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • 7.20. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót\Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

 • 8.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 • 8.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • 8.3. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 • 8.4. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 • 8.5. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 • 8.6. A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 • 8.7. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 • 9.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. A közreműködő jogellenes magatartásáért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
 • 9.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • 9.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 • 9.4. Szolgáltató és Felhasználó\Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
 • 9.5. A Felhasználó\Megrendelő szavatolja a Szolgáltatónak adott bárminemű információ (pl.: név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) pontosságát, azok helytelenül/hiányosan való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miatt a Szolgáltatóval szemben sem anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű követeléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a Felhasználótól\Megrendelőtől beszerezze, illetve a Felhasználó\Megrendelő kérésére, vagy pontosítására javítja a helytelen/hibás adatot/adatokat.

10.PANASZKEZELÉS RENDJE

 • 10.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • 10.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 • 10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • 10.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbi elérhetőségeken.
 • 10.5. Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
 • 10.6. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szerveinek listáját itt találja: http://www.nfh.hu/teruleti

Panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni.

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 • 10.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • 10.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 • 10.9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11. Rendezvények

 • 11.1. A Vevő a jegyvásárlás pillanatában a jegy ellenértékének megfizetésével elismeri, hogy az elérhető jegytípusokról, illetve a Rendezvényről előzetesen teljes körű tájékoztatást kapott. Ennek értelmében a jegyeket a szervező a vásárlást követően nem köteles sem visszaváltani, sem más típusra cserélni.
 • 11.2. A Rendezvény elmaradása/lemondása esetén a Rendezvény Szervezője haladéktalanul közlemény formájában tájékoztatja a Vevőit a belépőjegyek (továbbiakban jegy, vagy belépőjegy) vételárának visszatérítésének módjáról. A visszaváltás tényét, annak folyamatát a Rendezvényszervező köteles a saját és a Rendezvény honlapján is folyamatosan szerepeltetni. A közleménynek tartalmaznia kell az elmaradt Rendezvényre vonatkozó összes fontosabb adatot, az elmaradás tényét és indoklását, a belépőjegyek visszaváltásának módját, a visszaváltást végző személyét. A belépőjegy visszaváltását mindig ésszerűen kell meghirdetni és lebonyolítani úgy, hogy a visszaváltás folyamata ne jelentsen aránytalanul nagy terhet a belépőjegy visszaváltójának.
 • 11.3. A Vevő a jegy megrendelését követő nyolc (8) napon belül írásban elállhat a vásárlástól (e-mail cím, ahova az elállás tényét jelezheti a Vevő: csilla@inczecsilla.hu), ha a jegy ellenértékét addig meg nem fizette a Szervezőnek. Nem illeti meg a Vevőt az elállási jog előre meghatározott időpontra szóló belépőjegy vásárlása esetén. (http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guaranteesreturns/index_hu.htm) Lejárt határidejű jegyet a Szervező még akkor sem köteles visszaváltani, ha a Vevő bármely oknál fogva akár igazoltan, akár igazolás nélkül nem tudott megjelenni a Rendezvényen.
 • 11.4. A jegyeket a Vevő harmadik személynek semmilyen körülmények között nem értékesítheti, viszont abban az esetben átruházhatja, ha erről előzetesen, írásban értesíti a jelen ÁSZF-ben foglaltakról azt, akire a jegyét átruházta, és ezzel egyidejűleg írásban jelzi a Szervező felé ezen szándékát a csilla@inczecsilla.hu e-mail címen, illetve ha ezekkel együtt akkor, ha az átruházott jegy új tulajdonosa írásban jelzi azt a Szervező felé, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és elfogadta. Az átruházás csak akkor érvényes, ha a Szervező írásban jóváhagyja és visszaigazolja azt. A Rendezvény kezdetét megelőző 24 órával már semmilyen módon nem ruházható át a belépőjegy.
 • 11.5. VIS MAIOR – Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargo, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, és ez/ezek miatt a Szervező nem tudja a Rendezvényt lebonyolítani, úgy a Szervező nem tartozik sem jogi-, anyagi- vagy egyéb jellegű felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.
 • 11.6. Vevő tudomással bír arról, és egyetért vele, hogy a belépőjegy -akár elektronikus, akár papír formájában való- sokszorosításából, másolásából, eredő károkért kizárólag Vevő felel. A virtuális belépőjegyet a Vevőnek ugyanúgy kell kezelnie, mint a papír alapú belépőjegyet, tehát azok másolása, sokszorosítása polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonással jár.

12. Rendezvények házirendje

 • Alábbi házirend vonatkozik minden, az ELER-SOLUTIONS Kft. által szervezett rendezvényre jegyet/belépési díjat fizető vendégre, illetve minden résztvevőre, aki a rendezvényen bármilyen formában részt vesz. A konferencián való részvétellel, illetve a rendezvényre való jelentkezéssel a résztvevő elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti a rendezvényre vonatkozó házirendben foglaltakat az alábbiak szerint.
 • Kérjük, hogy a zavartalan előadás érdekében a mobiltelefonját, illetve egyéb elektronikai eszközeit némítsa le, illetve hogy az előadások ideje alatt kizárólag a rendezvény helyszínén kívül telefonáljon.
 • Kérjük, hogy legyen szíves tartózkodni minden olyan magatartástól és megnyilvánulástól, mely a rendezvény menetét, illetve mások személyiségi jogait, testi épségét stb. sértheti, vagy veszélyezteti.
 • Résztvevő teljes felelősséggel tartozik a jelen házirendben meghatározott szabályok betartásáért, illetve köteles az általa esetlegesen okozott kár megtérítéséért. Kérjük, hogy tartózkodjon a szemeteléstől, és hogy a hulladékot az arra kijelölt helyen legyen szíves elhelyezni.
 • A rendezvény szervezője nem vállal felelősséget az elveszett, vagy eltűnt tárgyakért, továbbá az olyan jellegű károkért és balesetekért, melyek nem a saját hibájából adódnak.
 • Résztvevő a jelen házirend elfogadásával, és a rendezvényen való részvételével elfogadja és kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szervező a rendezvény teljes ideje alatt képi- és hangfelvételeket készítsen, melyet szervező korlátlanul felhasználhat, és közölhet bármely médiában, betartva az összes vonatkozó jogszabályi előírást.
 • Résztvevő elfogadja, hogy az előbbiekben tárgyaltakért semmilyen ellenszolgáltatásért nem jogosult, azaz a felvételekkel kapcsolatban semmilyen követelést, vagy egyéb jellegű igényt nem támaszthat a szervezővel szemben.
 • Az előadásokról képi- és hangfelvétel készítése tilos, fénykép készítése viszont a szünetekben engedélyezett.
 • Résztvevő az általa készített felvételeket nem értékesítheti, illetve egyéb kereskedelmi célból sem hasznosíthatja. Résztvevő az általa készített felvételeken szereplő más résztvevőket, kiállítókat, szervezőket stb., azok írásos beleegyezése nélkül nem nevesítheti, és személyiségi jogaikat nem sértheti.
 • A rendezvény teljes képi- és hanganyaga szerzői jogvédelem alatt áll, annak tartalmát a résztvevő kizárólag saját felhasználására veheti igénybe, amennyiben a szervező ezt biztosítja a résztvevő számára.
 • Az előbb említett felvételek egyéb jellegű felhasználása kizárólag a szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
 • A rendezvényen való regisztráció és részvétel csak az arra jelentkező személy számára érvényes, más személyre kizárólag a szervező előzetes írásbeli engedélyével ruházható át.
 • Szervező jogosult elutasítani bármely jelentkezést, amennyiben az üzleti-, vagy versenyérdeket sért.
 • Szervező fenntartja a jogot a rendezvénnyel kapcsolatos bármely változtatásra. Vis maior esetén a szervezőt semminemű felelősség nem terheli, ilyennek számít a háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, bombatámadás vagy riasztás, illetve minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a szervező hatásköre, valamint amelynek okán a rendezvény jogszerűen, és biztonságosan nem bonyolítható le.
 • Résztvevő a rendezvény teljes ideje alatt segítségért fordulhat a szervezőhöz, és annak munkatársaihoz.
 • A rendezvény helyszínén, beleértve annak közvetlen környezetét, tilos bármely jellegű promóciós anyag terjesztése, reklámozás, vagy egyéb olyan jellegű tevékenység folytatása, melyre a szervező írásban nem adott engedélyt.
 • A rendezvény zavartalan és biztonságos menete érdekében azon résztvevőt, aki jelen házirendet megsérti, azt a szervező jogosult időbeni korlát nélkül kitiltani a rendezvényről.
 • A házirendet megsértő résztvevőt -a súlyosság mértékére való tekintettel- szervező először csak figyelmezteti, azonban ha a figyelmeztetés ellenére a résztvevő nem hagy fel a házirendet sértő magatartásával, vagy veszélyt jelent a többi résztvevőre, illetve a rendezvény biztonságára, vagy menetére, úgy szervező jogosult a résztvevőt a rendezvény helyszínének elhagyására felszólítani.
 • A házirendet megsértő résztvevő nem tarthat igényt bárminemű díj visszafizetésére.
 • Szervező minden nemű felelősségét kizárja a házirendet megszegő résztvevő okozta bármely jellegű kárért.
 • Dohányozni kizárólag a rendezvény helyszínéül szolgáló épületen kívül, az arra a kijelölt helyen lehet.
 • A jelen házirendben nem meghatározott szabályok kiegészülnek a rendezvény helyszínéül szolgáló épület házirendjével. Az együttműködését előre is köszönjük!

13. Egyéni konzultáció (Coaching konzultáció)

 • 13.1 A coaching működése: A coaching meghatározott szempontrendszer és módszertan szerint vezetett, strukturált konzultációk (coaching ülések) és gyakorlatok sora. A coaching konzultációk során a Coach előbb abban segít, hogy a Coachee megfogalmazza céljait, és az ezek elérését akadályozó nehézségeket. Később abban kap támogatást, hogy rájöjjön, mit és hogyan kell másképp tennie, hogy áttörést érjen el céljai megvalósításában. Végül a Coach visszajelzésekkel biztosítja, hogy a közösen kijelölt úton maradjon, az eltervezett akciókat végrehajtsa és céljait elérje. Mindez könnyed, közvetlen, nyílt és őszinte légkörben zajlik. A Coach nem ad tanácsot. Az ügyfél (Coachee) ismeri legpontosabban saját élethelyzeteit, az előtte álló feladatokat illetően a legjobb megoldással, megoldásokkal ő rendelkezik. A Coach fejlesztő támogatást biztosít. Kérdéseivel, alkalmazott technikáival, eszközeivel segíti hozzá az Ügyfelet a kitűzött cél eléréséhez.
 • 13.2 Coaching tematika: A pontos tematika az ügyfelek igényeitől függően változó, ám a következő lépéseket minden esetben tartalmazza:
  • 1. Első személyes ismerkedő, helyzetelemző, problémafeltáró ülés: Az ügyfél helyzetének, erősségeinek és fejlesztendő területeinek megismerése, az adott coaching folyamat során elérendő központi cél kijelölése és akcióterv közös kidolgozása. Ezen az ülésen határozzuk meg a cél eléréséhez szükséges első gyakorlati feladatot is, melyet az ügyfél a következő coaching-ig megvalósít.
  • 2. A második találkozó során megbeszéljük, kielemezzük a gyakorlati feladat tapasztalatait, sikereit, esetleges nehézségeit. Az elért eredményeket megerősítjük, a problémás területekre közösen megoldási alternatívákat dolgozunk ki és járunk körül. Fontos itt megemlíteni, hogy mint minden coaching-on, itt is az ügyfél megoldása lesz a jó megoldás, mi ehhez segítjük hozzá az alkalmazott coaching technikákkal, tehát nem tanácsot adunk. A második találkozó végére, a cél összetettségétől függően újabb feladatot beszélünk meg az ügyfelünkkel.
  • 3. Az előző lépésben leírt módon kielemezzük a feladat megvalósításának tapasztalatait, és közösen haladunk tovább a megoldás felé. Számos esetben a harmadik, negyedik coaching találkozó végére megoldás születik a kijelölt központi cél elérésére, melyet az ügyfél ki is próbál a gyakorlatban.
  • 4. Amennyiben a cél komplex, újabb részfeladat és elemző konzultáció kö A folyamat maximum 10 alkalmas, legtöbb esetben 4-5 találkozó elegendő.
  • 5. Ha a központi célunknak megfelelő megoldást megtaláltuk, ezt átültetjük a gyakorlatba. Ennek az ügyfelünk által történő megvalósítási idejétől függően kerül megtartásra a folyamatot lezáró coaching, ahol közösen értékeljük az elért eredményeket, sikereket.
 • 13.4 Résztvevők: Coach és Coachee
 • 13.5 A coaching helyszíne: Online alkalmak (Skype/Zoom/Messenger), vagy személyes coaching Budapesten vagy Székesfehérváron
 • 13.6 A coaching ülések várható száma, menetrendje: A folyamat maximum 10 alkalmas, legtöbb esetben 3-5 találkozó is elegendő lehet. (Ez az első alkalmaknál pontosításra kerül.) A coaching ülésekről ülésnapló készül, melynek tartalma szigorúan bizalmas, a Coach-nak szigorú titoktartási kötelezettsége van. Kivételt képez, ha a Coach esettanulmányként megosztja az ülést, ebben az esetben minden olyan adatot és körülményt köteles megváltoztatni, amelyről a Coachee, vagy annak esete felismerhetővé válik.
 • 13.7 A coach díjazása (óradíj): a coaching ülések (alkalmanként 60 perc) br. 12000 forint. 
 • 13.8 Fizetési lehetőségek: Paypal, banki utalás. A Coachee Paypal, illetve banki átutalás esetén átvállalja az utalási vagy kezelési költségeket. Fizetés előtt tájékozódik a felszámított plusz költségről, amit óradíj fizetés esetén hozzátesz az óradíjhoz. Időpont lemondás: A Coachee az időpont lemondást/módosítást időben, legkésőbb 48 órával előbb jelzi. Amennyiben a Coachee nem jelzi a lemondást a fenti határidőn belül, úgy a Coach lemondási díjat számít fel (melynek mértéke a mindenkori óradíj 50%-a), amely összeg kiszámlázásra kerül. Amennyiben a Coachee egyáltalán nem jelzi a lemondást, a konzultáció akkor is megtörténtnek tekinthető, és az óradíj 100%-a számlázásra kerül. Ha az ülés a határidőn belül (48 óra) a Coach hibájából hiúsul meg, úgy a Coachee a következő alkalommal fél áron veheti igénybe a szolgáltatást. Amennyiben a Coach egyáltalán nem mondja le a megbeszélt időpontot, köteles egy ingyenes pótalkalmat biztosítani. Vis maior esetén kötbér felszámolás nincs.
 • 13.9 Etikai alapelvek, melyek mind a Coach-ot, mind a Coachee-t (ügyfelet) kötelezik.
  • Hit – Hinni kell benne, hogy az ügyfél megfelelő tudatossággal képes az életét teljessé és egésszé tenni, és ehhez mind a megfelelő adottságokkal, mind a szükséges elszántsággal rendelkezik.
  • Bizalom – Az ügyféllel közösen bízni kell abban, hogy számos választási lehetősége van, és hogy sokkal jobb eredményekre is képes, mint amit gyakran tapasztal önmagával kapcsolatban.
  • Tisztelet – El kell fogadni az ügyfél értékrendjét és egyéniségét. Az általunk adott visszajelzések minden esetben személyre szabottak kell, hogy legyenek, a legjobb szándékaink szerint konstruktívak, és kizárólag az ügyfél érdekeit szolgálják.
  • Információ – Meg kell bizonyosodni róla a coaching folyamat kezdetén, de legkésőbb az első coaching ülésen, hogy az ügyfél tisztában van a coaching, mint munkafolyamat lényegével, az információk bizalmas kezelésével, pénzügyi és egyéb megállapodásokkal.
  • Prioritás – A közös munka során az első és egyetlen szempont kell hogy legyen, hogy mire van az ügyfélnek szüksége ahhoz, hogy teljes életet élhessen.
  • Titoktartás – A közös munka során és azt követően teljes titoktartást kell vállalni mindarról, amit az ügyfél a coaching folyamat során elmond és megtesz.
  • Pontosság – Elkötelezettnek kell lenni amellett, hogy a találkozókat pontosan, összeszedetten és felkészülten kezdjük, illetve fejezzük be.
  • Üléseken kívüli találkozás – A közös munka ideje alatt kerülni kell minden olyan programot vagy eseményt, ahol az ügyféllel nem a coaching találkozók keretében vagyunk egy térben. A véletlenszerű találkozások alkalmával a kapcsolatfelvétel az ügyfél döntésén múlik.
  • Érdekkizárás – Az ügyféltől hallott üzleti ötleteket semmilyen formában nem használhatjuk fel saját céljainkra.
  • A folyamat megszakítása – Fenn kell tartania jogot a coaching folyamat felfüggesztésére, vagy megszakítására, amennyiben az ügyfél problémája a szakterületünkön kívülre esik, és a coaching folyamatban láthatóan nem megoldható.

14. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a weboldalon.

Kelt: Debrecen, 2021. 03. 05.